. . . . .

O společnosti

Společnost PROGLES s.r.o. je lesnická společnost, která obhospodařuje vlastní, soukromé a státní lesní majetky. Pro zajištění plně funkčního systému hospodaření v lesích nabízíme služby v tvorbě Lesních hospodářských plánů, tvorbě projektů, vyhotovování dotačních žádostí a realizaci dotačních projektů, provádění pěstebních činností, dodávky veškerého sadebního materiálu, zpracování biomasy, provádění těžebních činností, doprava dřeva, výkup dřeva.

Naše práce je cílená k zajištění komplexní péče o les s pohledem hospodářským a enviromentálním. Les vnímáme a pracujeme s ním jako s kusem přírody a jako se zdrojem obnovitelných surovin. Pracujeme s nejnovějšími a nejšetrnějšími technologiemi a ctíme zásady soužití člověka s přírodou.

Hlavním cílem firmy je trvalý rozvoj společnosti a budování vlastního zázemí. Krédem společnosti v obchodním styku s obchodními partnery je seriozní jednání a precizní plnění uzavřených kontraktů.

Certifikáty

ČSN EN ISO 9001:2009 – Cetifikát shody systému managementu kvality s požadavky

ČSN EN ISO 9001:2009 – Cetifikát shody systému managementu kvality s požadavky

Splněním podmínek certifikace systému managementu kvality podle normy ISO 9001 jsou v naší společnosti vytvořeny předpoklady pro

  • trvalé poskytování výrobu nebo služby, který splňuje požadavky zákazníka a požadavky příslušných předpisů
  • zvyšování spokojenosti zákazníka, neustálé zlepšování všech firemních činností
  • zvýšení konkurenceschopnosti firmy

Podmínkám udělení certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001 jsme vyhověli dne 18.8.2005.

TD CFCS 2002:2013 – Certifikát shody procesu spotřebitelského řetěyce lesních produktů PEFC s požadavky technického dokumentu PEFC Česká republika

TD CFCS 2002:2013 – Certifikát shody procesu spotřebitelského řetěyce lesních produktů PEFC s požadavky technického dokumentu PEFC Česká republika

Držením certifikátu C-o-C prokazujeme zavedení systému, kterým lze spolehlivě ověřit původ dřevní suroviny. Certifikát dále poskytuje příležitost pro výrobce, obchodníky a prodejce

  • zlepšit vlastní přístup na trhy
  • prezentovat sůj odpovědný přístup k trvale udržitelnému rozvoji a ochraně životního prostředí
  • zlepšit výkonnost vlastního podnikání prostřednictvím zavedení systému sledování původu suroviny
  • přispět ke zlepšení image celého dřevozpracujícího sektoru
  • podporovat spotřebu dřeva a zvýšit konkurenceschopnost vůdči jiným materiálům (ocel, plast, beton, apod.)