. . . . .

Politika jakosti

Politika jakosti

Certifikáty

TD CFCS 2002:2013 – Certifikát shody procesu spotřebitelského řetěyce lesních produktů PEFC s požadavky technického dokumentu PEFC Česká republika ČSN EN ISO 9001:2009 – Cetifikát shody systému managementu kvality s požadavky ČSN EN ISO 14001:2005 - Certifikát shody systému environmentálního managementu s požadavky ČSN OHSAS 18001:2008 - Certifikát shody systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s požadavky